Žygio nuostatai

Žygio nuostatai

I. ŽYGIO TIKSLAS

1. Šeštasis žygis ,,ŽALIO VELNIO TAKAIS“ skirtas Laisvės kovų dalyviams pagerbti.

2. Abromiškių bendruomenės ir LKKSS Vilniaus apskrities skyriaus žygio ,,ŽALIO VELNIO TAKAIS“ (toliau – žygis) tikslai:

2.1. susipažinti su Lietuvos kariuomenės istorija, tradicijomis, prisiminti tris savanorių kartas;

2.2. skatinti ir plėtoti bendradarbiavimą tarp Lietuvos kariuomenės ir civilinių valdžios institucijų, visuomeninių organizacijų, mokymosi įstaigų, kaimo bendruomenių;

2.3. puoselėti Tautos istorines ir kultūros tradicijas, ugdyti patriotiškumą, pilietiškumą, ištikimybę valstybei bei tautiškumą;

2.4. užtikrinti sveiką, prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą bei sudaryti sąlygas žygio dalyviams išbandyti savo fizinį ir psichologinį pasirengimą.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

3. Žygis yra nekomercinio pobūdžio renginys, kuriame gali dalyvauti Lietuvos bei užsienio šalių piliečiai ir kariai.

4. Už žygyje dalyvaujančius jaunesnius kaip 16 metų piliečius, atsako lydintieji suaugusieji. Už saugumą žygio metu atsako patys žygio dalyviai.

5. Žygio dalyviai ir jų grupės per nurodytą laiką turės įveikti pasirinktas trasas pėsčiomis ir dviračiais.

6. Įveikdami pasirinktą atstumą, žygio dalyviai tarpusavyje nesivaržo.

III. ŽYGIO ORGANIZAVIMAS

 

Vadovavimas

7. Žygį organizuoja Abromiškių bendruomenė ir LKKSS Vilniaus apskrities skyrius.

8. Sudaromas organizacinis žygio komitetas (toliau – komitetas), kuris atsakingas už žygio organizavimą.

Registracija

9. Žygio dalyviai registruojasi internetu adresu: www.zaliovelniotakais.lt arba tel.: 868487682 iki 2017 birželio 28 d.

10. Žygyje individualiai dalyvaujantys nepilnamečiai asmenys, registracijos metu, privalo pateikti raštišką tėvų/globėjų sutikimą dėl jų dalyvavimo žygyje (laisvos formos raštas).

* Žygio organizacinis komitetas rekomenduoja prieš žygį pasitikrinti sveikatą bei visiems žygio dalyviams turėti sveikatos draudimą.

Mokestis

11. Žygio dalyvio mokestis, suaugusiems – 6 eur, nepilnamečiams – 4 eur, sumokamas grynaisiais pinigais, atvykus į galutinės registracijos vietą.

11.1. Pasitraukus iš žygio ar neįveikus viso žygio atstumo, mokestis negrąžinamas.

11.2. Besiregistruojantiems vėliau kaip birželio 28 d., mokestis dvigubėja.

11. 3. Nuo mokesčio atleidžiamos šeimos, dalyvaujančios su trimis ir daugiau vaikų; jaunieji šauliai; vaikai iš soc. globos namų; užsienio lietuviai bei negalią turintys asmenys.

11.4. Dalis lėšų, surinktų startinio mokesčio metu, bus skirta:

 • sužeistiems Lietuvos kariams paremti;
 • LDK Birutės karininkų šeimų moterų Vilniaus draugijos organizuojamam renginiui „In Memoriam“, kurio metu, surinkti pinigai, bus skiriami 2017 metais mirusių Lietuvos karių šeimoms paremti;
 • Didžiosios Kovos apygardos partizanų atminimo vietoms tvarkyti.

Apgyvendinimas

12. Žygio dalyviai gali būti apgyvendinami palapinių stovykloje (Abromiškių svirno teritorijoje). Privaloma turėti savo palapines, miegmaišius, kilimėlius. Galima atvykti birželio 30 d. (~ nuo 18 val.).

Maitinimas

13. Žygio dalyviai maitinimusi rūpinasi patys. Veiks prekybos taškai.

Kontrolė

14. Kontrolė:

14.1. Žygio maršrutuose bus įrengti kontrolės punktai (galima apsirūpinti geriamuoju vandeniu);

14.2. Kiekvienas žygio dalyvis kontrolinį žygeivio pasą privalo turėti viso žygio metu.

15. Žygio maršrutas žymimas rodyklėmis.

Poilsio vietos

16. Žygio dalyviai savarankiškai planuoja poilsį žygio metu.

17. Žygio dalyviai vandeniu pasirūpina patys. Vandens atsargas pasipildyti galės įrengtuose postuose ir pas vietinius gyventojus.

Maršrutai

18. Numatomi maršrutai:

 • Pėsčiųjų trumpoji (13 km): Abromiškės – Giedraitiškės – Geibonys – Abromiškės
 • Pėsčiųjų vidutinė (22 km): Abromiškės – Pastrėvys – Elektrėnai – Abromiškės
 • Pėsčiųjų ilgoji (40 km): Aukštadvaris – Beižionys – Vindžiuliai – Elektrėnai – Abromiškės
 • Dviratininkų trumpoji (45 km): Abromiškės- Semeliškės – Aukštadvaris – Beižionys – Elektrėnai – Abromiškės

Dviratininkų ilgoji (72 km): Abromiškės – Semeliškės – Aukštadvaris – Beižionys – Elektrėnai – Abromiškės

Atstumai ir laikai

19. Žygio dalyviai maršrutą privalo įveikti per nurodytą laiką:

19.1. Trumpoji pėsčiųjų (šeimų) trasa 10-13 km: (7 val.)

 • 11:00 val. – registracija (Abromiškių svirnas)
 • 11:30 val. – startas (Abromiškių svirnas)
 • 18:30 val. – finišas (Abromiškių svirnas)

19.2. Vidutinė pėsčiųjų trasa 22 km:  (8 val.)

 • 09:30 val. – registracija (Abromiškių svirnas)
 • 10:30 val. – startas (Abromiškių svirnas)
 • 18:30 val. – finišas (Abromiškių svirnas)

19.3. Ilgoji pėsčiųjų trasa 42 km:  (11 val. 30 min.)

 • 06:00 val. – registracija (Abromiškių svirnas)
 • 06:30 val. – išvykimas į starto vietą (žygeiviai nuvežami iš Abromiškių svirno, į Aukštadvarį)
 • 07:00 val. – startas (Kęstučio piliakalnis, Aukštadvaris)
 • 18:30 val. – finišas (Abromiškių svirnas)

19.4.  Trumpoji dviratininkų trasa 40 km: (6 val. 30 min.)

 • 12:00 val. – registracija (Abromiškių svirnas)
 • 13:00 val. – startas (Abromiškių svirnas)
 • 18:30 val. – finišas (Abromiškių svirnas)

19.5. Ilgoji dviratininkų trasa 73 km: (11 val.)

 • 07:30 val. – registracija (Abromiškių svirnas)
 • 08:30 val. – startas (Abromiškių svirnas)
 • 18:30 val. – finišas (Abromiškių svirnas)

 

20. Žygio dalyvis privalo:

20.1. laikytis šių žygio nuostatų;

20.2. laikytis kelių eismo taisyklių, priešgaisrinės ir gamtos apsaugos reikalavimų;

20.3. rūpintis saugumu, sveikata ir gyvybe visose pavojų sveikatai keliančiose situacijose;

20.4. saugoti savo asmeninius daiktus;

20.5. informuoti organizatorius apie pasitraukimą iš žygio;

20.6. žygio metu tausoti savo sveikatą, nepervertinti savo jėgų;

20.7. kreiptis į medikus (susižeidus ar sutrikus sveikatai);

20.8. laikytis etikos normų, nepažeisti žmogaus teisių ir laisvių, būti drausmingais žygio dalyviais;

20.9. tausoti gamtą ir aplinką.

V. APDOVANOJIMAI

 

Diplomas

21. Diplomas įteikiamas visiems žygio dalyviams įveikusiems visą žygio atstumą. Pasitraukus iš žygio ir neįveikus viso žygio atstumo – diplomas neįteikiamas.

Ženklas

22. Žygio „ŽALIO VELNIO TAKAIS“ dalyviai, įveikę 200 km pėsčiomis, įveikę 400 km dviračiais, bei 300 km. – įveikę dviračiais ir pėsčiomis, galės įsigyti žygio ženklą.

23. Žygio „ŽALIO VELNIO TAKAIS“ dalyviai, įveikę nurodytus atstumus ir norintys įsigyti žygio ženklą, dėl išsamesnės informacijos gali kreiptis į žygio organizatorius.

VI. DRAUDIMAI IR REIKALAVIMAI ŽYGIO DALYVIAMS

24. Žygio metu draudžiama:

24.1. naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis arba bėgti (įveikiant žygį pėsčiomis);

24.2. skleisti politinę propagandą;

24.3. pažeidinėti viešąją tvarką, kelių eismo taisykles, gamtos apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimus;

24.4. šiukšlinti stovyklų teritorijoje, poilsio vietose, žygio maršrutuose;

24.5. vartoti alkoholinius gėrimus ir kitas svaiginančias medžiagas žygio metu;

24.6. maudytis vandens telkiniuose žygio metu.

 

Kiti reikalavimai

25. Žygio dalyviai privalo dėvėti tvarkingą sportinę, civilinę ar karinę aprangą.

26. Važiuojantys dviračiais, privalo turėti šalmus ir liemenes.

27. Žygio dalyviams, pažeidusiems šias taisykles, bus pareikštas įspėjimas, o pakartotinai jas pažeidę dalyviai bus diskvalifikuojami. Žygio metu gali būti nurodyti ir kiti reikalavimai, kuriais žygio dalyviai privalės vadovautis.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Žygis vykdomas bet kokiomis oro sąlygomis;

29. Žygio nuostatus rengia Žygio „ŽALIO VELNIO TAKAIS“ organizacinis komitetas, tvirtina komiteto pirmininkas.

30. Žygio organizatoriai neatsako už žygio dalyvių sveikatą ir asmeninius daiktus žygio metu!

 

„Mano jėgos ir darbai Tėvynės Laisvei ir Gerovei!“