Sabut Dhaniya svorio netekimas

Knyga skiriama ms dvasiniam mokytojui, Jo Dievikajai Kilnybei A. Bhaktivedantai Svamiui Prabhupadai, kuris rpindamasis mogaus tobuljimu savo gyvenim paskyr Vedinei kultrai visame pasaulyje skleisti. Turinys Pratarm anga 9 11 Vegetarin mityba kaip bdas tobulti Krinos ventykla js namuose Vegetarin mityba ir Har Krina judjimas Teisinga mityba ir sveikata Virtuvs reikmenys Keletas meniu Kaip gaminti ir serviruoti Ved valgius Receptai Prieskoniai Pieno produktai Ryiai Dalai ir sriubos Duona ir blynai Darovi patiekalai Ukandiai atniai ir raitos Saldumynai Grimai 15 33 39 45 51 53 57 61 63 75 Brighton numesti svorio 10 3 12 3 13 9 17 5 19 7 Kur gauti pagrindini produkt odynlis Rodykl Pratarm N YGA Har Krina vegetariniai valgiai tai dar vienas ingsnis dvasios ir fizinio kno tobuljimo link.

Lietuvi kalba maai parayta knyg, kurios filosofikai pagrst moralin, fizin ir ekonomin vegetarinio maisto naud.

Sultys Moliūgų baltos sėklos - moliūgų sėklos, augalai iš Moliūgų šeimos.

Ritualinis nedidels pagaminto maisto dalies pateikimas Dievui Krinai kartojant mantr, skirt Jo garbei, be abejons, suteikia tam maistui papildomus kosmins energijos kiekius, apvalo maist nuo blog energij, apvalo pat mog. To, kas parayta ios knygos bendroje dalyje, nerasite jokioje kitoje lietuvikoje kulinarijos knygoje. Ji gali bti naujo gyvenimo bdo vadovas.

Har Krina vegetariniai valgiai ini semiasi i Indijoje jau gilioje senovje klestjusios Ved filosofijos, aikinusios, jog maistas turi bti ruoiamas kaip auka Dievui, jog mogus savo meil Dievui gali ireikti ne tik maldomis, bet ir gamindamas bei aukodamas Jam maist. Vedin virtuv pagrsta vegetarizmu, todl Indijoje vegetar ymiai daugiau negu nevegetar. Pagal Ved filosofij msa, kiauiniai ir uvis nevalgomi; valgomi tik augaliniai ir pieno produktai. Lietuvos gyventoj mityba yra labai neteisinga, msa yra svarbiausias maisto produktas.

Be to, mogaus arnynas yra dvigubai ilgesnis negu lito arba tigro. Msos likuiai i mogaus arnyno ilgai nepaalinami, jie pva ir nuodija krauj.

В течение нескольких дней по прибытии в Диаспар Хилвар повстречал больше людей, чем за всю прежнюю жизнь. Но почти никого из этих людей он не узнал по-настоящему. Скученные на небольшой площади, обитатели города удерживали за собой уголок, куда трудно было проникнуть.

Utrunkantis msos ir kit gyvulini produkt virkinimas skrandyje ir j puvimas arnyne yra daugelio chronik lig prieastis. Bhagavad-gitoje spausdinamas labai domus paveikslas su trimis siuetais. Kairje paveikslo pusje pavaizduota msos parduotuv su kabaniais kumpiais, vitomis ir deromis. Prie prekystalio artinasi ligotas mogus su lazdele.

kaip natūraliai deginti pilvo riebalus

Msa ir jos produktai vadinami apsileidli ir paliegli maistu. Gali valgyti ms, bet inok, kad senatvje tu tikrai bsi invalidas. Paveikslo apaioje deiniajame kampe pavaizduotas restorano kampelis, kur prie stalo, apkrauto alkoholiniais grimais, sdi dekoltuota moteris su dviem vyrais ir rko.

Bhagavad-gita tai vadina aistr ir neimanymo maistu. Tai irgi ne moni maistas. Vartodamas tok maist, mogus griauna save ir vaisto savo fizin bei psichin energij.

Treias vaizdelis yra paveikslo deins puss viruje. Pavaizduota vaisi ir darovi parduotuv su spalvingais vaisiais ir darovmis, su skaisiomis raudonskruostmis pardavjomis. Bhagavad-gita sauls maist vadina geradari maistu. Valgydamas tok maist, tu pats pasidarysi geras ir skleisi gro kitiems. Har Krina vegetariniai valgiai yra kelias gr ir gro, sveik gyvenim.

Knygoje pateikiami receptai nesudtingi, valgiai gaminami i paprast natrali produkt. Pagal senas Ved tradicijas daug valgi gaminama i ryi ir kit grd su darovmis ir vairiais prieskoniais. Lietuviams ie valgiai labai priimtini, nes Lietuva grd ir pieno kratas.

Moliūgų sėklos

K valgai, tas ir esi, sako sena indika patarl. Jeigu valgysime sveik, sudvasint, piln kosmins energijos maist, mes atstatysime visas savo kno lsteles; ir mes sunaikinsime save, jeigu valgysime negyv iauriai nuudyt gyvn ms bei nuudyt uv. Baigdama pratarm, noriu pasakyti, kad knyga, kuri dabar imate rankas, naudinga ne tik Krinos smons judjimo nariams, bet ir labai reikalinga Lietuvos gyventojams atgimimo laikotarpiu.

Ji praskaidrins daugelio moni smon, sustiprins dvasi, suteiks sveikatos ir groio fiziniam knui, jeigu jie patiks ir darys visa tai, k silo Har Krina vegetariniai valgiai. Knygoje pateikiami vediki, arba klasikiniai ind vegetarini valgi receptai, bet vien tuo neapsiribojama. I jos skaitytojas suinos ir apie Ved mitybos men apie tai, kaip pasotinti ne tiktai kn, bet ir prot bei siel. Pirmuose keturiuose skyriuose, remiantis iuolaikinio mokslo faktais, religija bei etika, aptariamos Ved filosofijos idjos ir vegetarizmas.

Kiti trys skyriai jau i kulinarijos srities: ia kalbama apie virtuvs reikmenis, patiekal suderinamum, pateikiama isamios informacijos apie indiko maisto gaminim, serviravim bei pat valgym. Toliau rasite nam slygomis patikrint recept. Tai tik maa dalis vis t galimybi, kurias teikia Ved kulinarijos tradicijos. Taiau ir ie receptai, traukti knyg dl j vairovs ir paprastumo, gerai iliustruoja Ved virtuvs turtingum. Receptus padiktavo geriausi Har Krina judjimo virjai, kai kurie sabut Dhaniya svorio netekimas j moksi virti sabut Dhaniya svorio netekimas paties rilos Prabhupados.

Priede js rasite termin odynl, patarim, kur gauti svarbiausi komponent, ir Har Krina judjimo centr adresus, kur galsite paragauti patiekal, pagamint pagal knygos receptus. Geriau suvokti Ved virtuvs principus padt Ved kultros konteksto painimas. Senieji Indijos ventraiai, parayti sanskritu, vadinami Ved ventraiais arba tiesiog Vedomis, nes juose pateikiama l- ornitino riebalų deginimas apie Absoliut.

Senoji Indijos Ved kultra, pagrsta iais ventraiais, net ir ms dienomis turi daugyb pasekj. Tam pirmiausia turime suprasti, jog esame ne laikini materials knai, o aminos dvasins sielos, gldinios juose. Klaidingai laikydami save materialiomis btybmis, mes keniame, sabut Dhaniya svorio netekimas i prigimties esame amini, kupini iminties ir palaimos.

Bhakti-joga, arba Krinos smon, tai metodas, atgaivinantis ms pirmin diaugsmu spinduliuojani smon ir paadinantis snaudiani meil Dievui. Vardas Krina ypatingas.

Nors Dievas yra vienas, mons J vadina vairiausiais vardais, kiekvienas i kuri nusako tam tikr Jo asmenybs aspekt. Taiau Vedose minimas Dievo vardas, kuris talpina savyje begalini Sabut Dhaniya svorio netekimas ypatybi visyb.

Vedos tai ini apie Krin ir apie ms aminus ryius su Juo lobynas. Kad padt mogui paadinti meil Dievui, Vedos, skirtingai nuo kit pasaulio ventj rat, ypa smulkiai aprao asmenikus Dievo bruous ir moko, kaip ireikti t meil kasdieninje veikloje.

Thalia sodi svorio netekimas

Indija dovanoja pasauliui kultr, susiejani visus mogaus siekius su dvasiniu tobulinimusi, kuris danai laikomas medituojani atsiskyrli privilegija. Tuo tarpu Ved kultroje Krinos smon aprpia visas gyvenimo sritis: ne tik men, muzik, architektr ir literatr, bet ir mityb.

Rykiausias bruoas, iskiriantis Ved virtuv i vis kit, yra paties virjo dvasin nuostata. Gamindamas maist, jis ruoia auk Dievui.

Vegetariniai valgiai

Ir Dievas atsiliepia jausm. Bhagavad-gitoje, viename i Ved ventrai, Viepats Krina sako, kad Jis priima su atsidavimu aukojam vegetarin maist, tegu tai bus lapelis, vaisius ar vandens stiklin, ir i Savo nesuvokiamos sabut Dhaniya svorio netekimas sudvasina i auk, Pats jos paragaudamas.

Wes nekaltas svorio

Taip paprastas maistas virsta krina-prasadu, Viepaties Bus sudafed priversite mesti svorį malone, o valgymas lovinimo aktu, meils ssaja su Viepaiu.

Prasadas veikia mog visikai kitaip negu maistas, skirtas parduoti, patenkinti lieuv ar net pamaitinti alkstant. Gaminant maist mstoma apie paius vairiausius dalykus, bet niekada nekyla mintis pradiuginti Diev.

O kai maistas ruoiamas negalvojant apie Diev, materialios virjo mintys subtiliai veikia tuos, kurie maist valgo. Mukunda Gosvamis, vienas i ndienos Har Krina judjimo dvasini mokytoj, yra pasaks: Valgant paprast maist gimsta kartas trokimas mgautis iuo materialiu pasauliu, o kai valgome prasad, su kiekvienu ksniu stiprja ms meil Dievui. Daugeliui turbt atrodo, kad Ved virtuv grynai indikas reikinys, taiau pats maisto aukojimo Krinai principas yra transcendentikas pasaulietiniams slygotumams.

Receptas nebtinai turi bti indikas svarbiausia, kad visi produktai bei maisto gaminimo procedra atitikt Ved reikalavimus. Pavyzdiui, Italijoje, kur dauguma bhakt bei ms bendrijos nari labai vertina savo nacionalin virtuv, beveik kiekvienas indikas valgis patiekiamas kartu su spageti. Svarbi ne tiek kulinarin tradicija, kiek atsidavimas Krinai, su kuriuo maistas gaminamas.

Svoka indika virtuv ioje knygoje sinonimika Ved virtuvei, ir neturi nieko bendro su kokia nors indikos virtuvs mokykla, galinia jums pasilyti vitienos kario.

Klestint senovs Vedinei kultrai, msa nebuvo vartojama maistui. Taiau, nepaisant amiais trukusio nevegetar dominavimo, Indija tebra alis, kur tradicikai daug vegetar. Nuo ami Sabut Dhaniya svorio netekimas daugum sudar mons, nevartojantys msos tie, kurie j valgo, vadinami nevegetaraisnes, aminosios Ved kultros poiriu, kiekviena gyvyb yra venta, o niekuo nepateisinamas nekalt btybi udymas tai grubus Dievo statym lauymas.

Vis form augalija ir Diy svorio metimo gėrimai visikai paklsta gamtos dsniams, ir maisto pasirinkim ia lemia instinktas, taiau mogus, kaip tobulesnio intelekto btyb, rinkdamasis maist turt vadovautis aukiausiomis dvasinmis vertybmis. Vienoje i savo knyg rila Prabhupada rao: Nors pagal [gamtos] statymus mogus maitinasi kitomis gyvomis btybmis, egzistuoja ir sveiko proto statymas, skelbiantis, kad mogus turi paklusti ventrai nurodymams.

Gyvnai to daryti negali. Tas, kuris tapo vegetaru nenordamas udyti gyvn, gali nematyti reikalo atsisakyti neapvaisint kiauini. Taiau jei vadovausims Ved samprata, kad mogui ANGA 13 nedera vartoti jokios msos, nebevalgysime ir kiauini, nes tiek apvaisinti, tiek neapvaisinti kiauiniai yra ne kas kita, kaip statybin mediaga bsimiems viiuk knams.

Krinos bhaktai yra grieti vegetarai vedikja io odio prasme: sabut Dhaniya svorio netekimas nevartoja nei msos, nei uvies, nei kiauini.

10 naminių Masala receptų, kurie jūsų gaminimą pavers skoningu!

Vegetarai, vadinami veganais, atsisako ne tik msos, uvies bei kiauini, bet ir pieno bei jo produkt. Tai grindiama moraliniais motyvais, nenoru prisidti prie to iaurumo, kur galvijai patiria pieno fermose ir msos kombinatuose.

Krinos bhaktai taip pat smerkia prievart galvij atvilgiu, taiau savo uuojaut jie ireikia ne atsisakydami pieno, kur Vedos laiko vienu svarbiausi mogaus maisto produkt, o propaguodami Ved nuostatas, raginanias globoti karves.

Taip pat perskaitykite