Leo Cullen svorio netekimas, Gydymo rekomendacijos2010

Jo antraštiniai žodžiai atspindi psichoanalizės kūrėjo Sigmundo Freudo sąvokų aparatą. Žodynas skiriamas psichologams ir psichiatrams, užsiimantiems psichoterapija.

ENTERINIS IR PARENTERINIS MAITINIMAS INTENSYVIOJE TERAPIJOJE

Be to, jis tikrai pravers visiems tiems, kurie ieško autoritetingų pamatinių psichoanalizės sąvokų apibrėžimų ar tiesiog vienaip ar kitaip domisi psichoanalize. Šis žodynas yra lyg ir kokia sintezė dviejų standarti­ nių žinynų, visuotinai naudojamų psichoanalizės studijoms tuose kraštuose, kur psichoanalizė nuo seno taikoma klinikiniame darbe.

Pirmasis veikalas yra nepaprastai kruopščiai parengtas, gausus detalių žinių, pilnas nuorodų į pirminius šaltinius ir pirmiausiai aprašąs klasikinę psichoanalizę. Rycrofto žodynas, sa­ vo ruožtu, yra labiau mokslo populiarinamojo pobūdžio, tačiau ja­ me pateikiamas visas pluoštas sąvokų, atsiradusių vėlesniuose psi­ choanalizės raidos perioduose. Žodyno antraštiniai žodžiai pateikiami abėcėlės tvarka. Prie kiek­ vieno termino papildomai nurodomi jo atitikmenys anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Freudo leo Cullen svorio netekimas antraštės pateikiamos originalo kalba. Norint labiau priartinti skaitytojui pagrin­ dinius psichoanalizės teoretikus, mokslo pasaulio veikėjus ir pan.

leo Cullen svorio netekimas

Knygos gale pridėtas anglų-lietuvių ir vokiečių-lietuvių kalbų žodynėlis, galįs padėti skaitytojui naudotis psichoanalitine literatūra originalo kalbomis. Affekt Bendrinis terminas, dažniausiai nusakąs stiprius jausmus ar emo­ cijas. Emocinė būsena gali būti skausminga arba maloni, ne­ apibrėžta arba tiksliai apibrėžta.

Sisteminiu požiūriu Freudas afektą aptaria veikaluose Die Verd­ rängung d ir Das Unbewußte c.

Gydymo rekomendacijos2010

Afektas - tai subjektyvi kokybinė kiekybinių varos energijos pokyčių išraiška. Todėl griežtąja prasme afektai negali būti nesąmoningi. Afektiniai sutrikimai apima maniakinę depresinę psichozę, depresiją ir maniją Cullberg, Aggression Tendencija, besireiškianti ir tikromis elgsenomis, ir fantazijomis, kurių tikslas yra pakenkti kitiems žmonėms, juos sunaikinti, pažeminti ar kankinti.

Iki m. Freudas atmetinėjo m. Agresijos vara niekada nesireiškia skyrium, ji visados siejasi su Erotu. Po m.

Šie nepažįstami žmonės sumokėjo saldus apsilankymą naujagimiui, gavę atsitiktinį tekstą Savaitgalį broliai Deorick ir Denis Williams gavo grupinį tekstą, kuriame sakoma, kad Lindsey ir Markas Knoxas pagimdė gražų kūdikį, Carsoną.

Freudas vis aiškiau pabrėždavo, kad žmogaus agresi­ ja gali būti nukreipta ir prieš jį patį. Šis agresijos krypties pokytis itin ryškiai atsiskleidžia per gedulą ir depresiją.

Iš vėlesnių teoretikų, teikiančių agresijai reikšmingą vaidmenį žmogaus raidoje, minėtina Melanie Klein Pasak jos teorijos, kūdikio fan­ tazijose esama agresyvaus atspalvio.

leo Cullen svorio netekimas

A g r e s ijo s v ar a Angl, aggressive 30 svarų svorio vyras pranc. Šį terminą pavartojo Alfredas Adleris per paskaitą, skaitytą m. Adler, Tuo pat metu Freudas analizavo Ma­ žylį Hansą, kurį kamavo smarki arklių fobija. Pradinis jo priešinimasis šiam terminui, ko gero, buvo nulemtas tarp jo ir Adlerio kilusių asmeninių ir teorinių nesutarimų. Taip esti tuomet, kai analitikas įtaria, kad paciento elgesys blokuoja prisiminimą, o sykiu ir lėtina gydymo pažangą Ferenczi, Aktyvioji technika leo Cullen svorio netekimas garsiausias ir sykiu kontroversiškiausias Ferenczio indėlis į analitinį gydymo metodą.

Iš pradžių Freudas palankiai vertino Ferenczio idėjas, bet vėliau darėsi vis kritiškesnis, ir po kurio laiko jų bendradarbiavi­ mas visiškai nutrūko.

Pavyzdžiai. Empirical data

Ferenczis aktyviąją techniką laikė pagalbine prie­ mone, o ne nauju tradicinės analizės variantu. Veiklių pastangų buvo imamasi tik išimtiniais atvejais ir tiksliai apibrėžtu laiku. Po tam tikro periodo Ferenczis atsisakė aktyviosios technikos. Ji ir toliau taikoma tam tikrose psichoanalizės pamatu atliekamos trumpalaikės terapijos atmainose Glover, Freudas daro kontroversišką išvadą, pasak kurios, normaliais atvejais pasyvumas yra tarytum būdingas moteriškumo bruožas, o aktyvumas tampa vyriškumo požymiu Freud, d.

Šį teiginį kritiškai vertino analitikės moterys, nes, jų nuomone, taip reiškiasi kultūros nulemtas falocentrinis Freudo požiūris į moteris Horney, ; Klein, ; Mitchell, XIX a. Jis manė, kad aktualiosios neurozės patogenezė susijusi su pasitenkinimo seksualiniu gyvenimu stygiumi. Simptomai yra ne simboliniai turiniai, kaip psichoneurozės atveju, bet tiesioginiai fiziologiniai padariniai, kylą iš seksualinio nepasitenkinimo. Freudas teigė, kad aktualiųjų neurozių neįmanoma gydyti, pasitelkiant psichoanalitinę terapiją, nes simptomai neturi simbolinio tu­ rinio, kurį būtų galima atskleisti.

Šiuolaikinė psichosomatika domisi aktualiųjų neurozių simptomų paveikslu, nors seksualinė etiologija ir pasitraukė šiek tiek į šalį, užleisdama vietą tokiems veiksniams kaip stresas ir slopinamas agresyvumas Pelletier, Šį terminą m.

Jis skyrė tris ambivalencijos atmainas. Valios ambivalencija reiškia, kad individas trokšta sykiu ir atlikti kokį nors veiksmą, ir jo atsisakyti.

Intelektualinė ambivalencija reiškiasi priešin­ gų teiginių patvirtinimu. Freudas perėmė šį terminą, akcentuodamas jausmų elementą, o pirmą kartąjį pavartojo m. Ambivalencija ypač krinta į akis tam tikrose patologinėse būsenose, pvz.

Ji yra ir būdingas elementas, besireiškiąs tam tikro­ se psichoseksualinės raidos stadijose, pvz. Melanie Klein teorijoje ambivalencija užima centrinę vietą.

Kūdikio elgsenoje ji reiškiasi jau nuo pat pradžios.

Pirmasis objektas - paprastai motinos krūtis - yra sykiu ir meilės, ir 11 priešiškumo objektas. Pamažu didesnę reikšmę ambivalencijos sąvoka įgijo ir Freudui. Šiuolaikiniai psichoanalizės teoretikai apgailestauja, kad šis terminas darosi toks išskydęs, ir deda pastangas, kad jis būtų vartojamas vien tose situacijose, kai antagonistiniai jausmai krypsta į tą patį objektą. Simbolius, pasirodančius, pvz. An­ lehnungsdepression Terminas, nukaltas amerikiečių psichiatro René Spitzo ir nusakąs klinikinį kompleksą kūdikio, kuris po normalaus ryšio su motina periodo, trukusio mažiausiai šešis mėnesius, buvo nuo motinos atskirtas Spitz, Klinikinis vaizdas panašus į suaugusio žmogaus depresiją, kuriai būdingi liūdesio, apatijos, svorio kritimo ir nemigos apraiškos.

Tačiau Spitzas laikosi nuomonės, kad dinaminė anaklitinės depresijos struktū­ ra leo Cullen svorio netekimas skiriasi nuo suaugusio žmogaus depresijos Spitz, Motinai grįžus pas vaiką arba šalimais atsiradus tinkamam motinos pakaitalui, ši depresija neįtikėtinai greit praeina.

Naujas ryšys turi būti užmezgamas kaip numesti 15 procentų kūno riebalų jau kritiniu periodu, kuris paprastai trunka nuo trečiojo iki šeštojo separacijos mėnesio.

Šią sąvoką Freudas įvedė veikale Drei Abhandlungen zur Se­ xualtheorie d. Vėliau vaikas tuos pačius jausmus puoselės ir kitiems jam param ą teiksiantiems bei kitus jo poreikius tenkinsiantiems žmonėms. Atėjus brendimo metui ir pradėjus reikštis genitaliniam seksualumui, objekto rinkimasis leo Cullen svorio netekimas principo taip pat vyksta tėvų modelio pagrindu.

Ypač vyrams gana dažnai pasitaiko, kad šių dviejų jausmų gyvenimo aspektų integracija neįvyksta. Tokiais atvejais vyras gali gyventi su moterimi, kurią jis myli, bet kuri nepa­ tenkina jo erotiniu požiūriu.

Jo genitalinė vara visišką pasitenkinimą patiria per ryšius su kitomis moterimis. Psichoanalitikų sluoksniuose viešpatavo įsitikinimas, kad kaip tik šis vyro jausmų gyvenimo su­ sidvejinimas yra esminė dingstis, kodėl vyrai naudojasi prostitučių paslaugomis.

Veikale Zur Leo Cullen svorio netekimas des Narzissmus Freud, c Freudas pateikia kitą objekto rinkimosi atmainą, vadinamą narcistine. Šiuo atveju objekto rinkimasis vyksta tam tikro panašumo su savo asmeniu pagrindu.

  • Это было что-то вроде едва уловимой вспышки или мерцания, и он не успел увидеть, чем она была вызвана.
  • Говори, что ты хотел сообщить .
  • Gydymo rekomendacijos
  • Kaip mesti svorį su rezginiu triplex
  • Самая низкая часть чаши была занята круглым озером, зеркало которого непрерывно трепетало, словно бы терзаемое непрекращающимся ветром.
  • (DOC) Pavyzdžiai. Empirical data | Adrija Kalpokaite - zaliovelniotakais.lt
  • Paprasti būdai mesti svorį

Pavyzdžiui, narcistinį pamatą gali turėti homo­ seksualinis objekto rinkimasis Freud, c. Pirmą kartą analinę fazę Freudas aprašė veikale Drei Abhandlun­ gen zur Sexualtheorie dm. Trečiajame dešimtmetyje Kar­ las Abrahamas įvedė ankstyvosios ir vėlyvosios analinės sadistinės fazės skyrimą.

Pirmojoje fazėje malonūs erotiniai potyriai siejasi su vidurių ištuštinimu, o sadistinis elementas reiškiasi objekto atmetimu ir naikinimu. Antrojoje fazėje analinis erotizmas reiškiasi fe­ kalijų sulaikymu, o sadistinis dėmuo atsiskleidžia kontrolės ir už­ sispyrimo jausmais Abraham, Vėlesniuose darbuose Freudas perėmė šį Abrahamo skyrimą.

Tokius suaugusio žmogaus charakterio bruožus kaip dosnumą ir taupumą Freudas laikė simboline trans­ formacija potyrių, kildintinų iš analinėje fazėje buvusio išmatų šalinimo ritualo. Psichinės normos sferoje analinis charakteris kelia didelę pagarbą.

Įkvepiančių Istorijų

Tokio charakterio asmuo pastebimas kaip vertingas visuomenės maši­ nos krumpliaratis. Tokia padėtis trikdo santykių su kitais objektais raidą. Manyta, kad jos patogenezė susijusi su nepakankamu vaiko nervų sistemos išsivystymu, dėl kurio vaikas pirmaisiais gyvenimo metais neįstengė registruoti patiriamų įspūdžių.

Tačiau Freudas tvirtino, kad tie įspūdžiai apskritai gali būti registruo­ jami, tačiau esti išstumiami ir tuo požiūriu nėra pasiekiami sąmoningai introspekcijai.

leo Cullen svorio netekimas

Šis terminas taip pat vartojamas santykinai tvariam šio proceso padariniui nusakyti. Išstūmimas vyksta dviem etapais. Išsilaisvinusi energija nukrypsta į kitus iki sąmoningoj oje sferoje esančius vaizdinius.

Paskui kateksis pereina į antikateksį, neįleidžiantį pirminio vaizdinio į sąmonę. Vaizdinys, su kuriuo siejasi antikateksis, gali būti įvairaus pobūdžio. Pasitaiko, kad vaizdinys, su kuriuo susijęs antikateksis, yra visiška pirminio vaizdinio priešingybė.

Pavyz­ džiui, perdėtas rūpestis, kuriuo motina apgaubia savo vaikus, užgožia nesąmoningus, agresyvius geismus, įkyrūs švaros ritualai yra kovos su analinėmis tendencijomis padarinys. Reikšmingo traumuojamo išorinio sudirginimo atveju taip pat įvyksta organizmą saugantis antikateksis. A n t r in is a p d o r o jim a s Angl, secondary elaboration; pranc. Antrinis apdorojimas vyksta pagal antrinio proceso mechanizmą. Šį procesą Freudas nuodugniai aptaria veikale Die Traumdeutung a. Įvairiu laipsniu jam tai pat pavyksta akivaiz­ džiam sapnui suteikti iš pažiūros suprantamą pavidalą.

Antrinio apdorojimo nesėkmingumas baigiasi tuo, kad regimasis sapnas atrodo mums toks svetimas, jog dar sapnuodami suvokiame, kad paprasčiausiai sapnuo­ jame.

Jau veikale Die Traumdeutung Freudas tvirtina, kad ši antrinė revizija yra visiškai įprasto leo Cullen svorio netekimas pažintinės veiklos me­ chanizmo - siekio sukurti mūsų patyrimo kontekstą, tvarką, struktūrą ar prasmę - apraiška.

Freudo aprašytas mechanizmas ar funkcija buvo plačią skalę aprėpusių šiuolaikinės pažinimo psichologijos tyri­ nėjimų objektas Erdelyi, Tam jis griebiasi minčių ir veiksmų, tarytum magiškai neut­ ralizuojančių tai, kas yra nutikę. Šis troškimas reiškiasi ritualinio ir įkyraus pobūdžio veiksmais.

Šiuo mechanizmu mėgsta naudotis individai, sergą įkyrumų neuroze, tačiau jis reiškiasi ir burtuose, liaudies papročiuose bei religinėse ceremonijose. O kasdienos gyvenime anuliavimo elementai dažnai rodosi smulkių užkeikimų ir ritualų pavidalu. Maginis mąstymas, kurio apraiška yra anuliavimas, normaliai išryškėja, vaikui esant metų. Tuo metu fantaziją ir tikrovę skirianti riba yra paslanki. Vaikas vaizduojasi, kad gali mintimis ir troškimais paveikti artimiausios aplinkos įvykius.

Reizschutz Vidinis sluoksnis, gaubiąs ir saugąs organizmą nuo išorės dirgiklių, savo galia keliančių grėsmę organizmui. Apsauga nuo dirgiklių funkcionuoja kaip aplinkiniame pasaulyje kylančių dirgiklių filtras. Apsaugos bendras numesti svorio dirgiklių reiškinį Freudas aptaria pasitelkdamas supaprastintą organizmo modelį. Organizmas yra nedi­ ferencijuota dirglios substancijos pūslelė, kurios išorės pasaulin leo Cullen svorio netekimas tasis paviršius yra dirgiklius priimantis organas.

Šiame modelyje Freudas teigia, kad apsauga nuo dirgiklių yra ana­ tominė struktūra, atremianti arba sušvelninanti stiprius išorės dirgiklius.

leo Cullen svorio netekimas

Jis daro prielaidą, kad ir žmogus, panašiai kaip primityvūs organizmai, turi apsaugą nuo dirgiklių. Kai kurios formuluotės perša mintį, kad ši apsauga iš prigimties yra ne anatominė, bet psichologinė.

Jos vieta yra percepcijos - sąmonės sistemoje, kuri normaliomis sąlygomis saikingu mastu yra dirginama aplinkinio pasaulio. Kai kuriais atvejais išorės pasaulio dirgikliai esti tokie stiprūs, kad jiems pavyksta prasiskverbti pro apsaugą. A t g a l in is įr e ik š m in im a s Angl, deferred action; pranc.

Nachträglichkeit Ankstesnės traumos atgimimas ir reinterpretacija vėlesnių gy­ venimo potyrių šviesoje. Ši sąvoka pasirodo jau veikale Entw urf einer Psychologie, pa­ rašytame m. Atgalinio įreikšminimo sąvoka šiek tiek keičia šio ter­ mino sampratą, padarydama ją sudėtingesnę. Atidėtas veiksmas reiškia, kad vėlesni nutikimai daro įtaką ankstesniems, suteikdami jiems naują reikšmę.

Pavyzdžiui, vaiko pagrobimas iš pradžių neturi seksualinės reikšmės, tačiau jaunuolis, pasiekęs brandos amžių ir sukaupęs patir­ ties, puikiai suvokia, kad anas nutikimas buvo seksualinio pobūdžio.

leo Cullen svorio netekimas

Tik tada - neretai tam tikroje situacijoje - įvyksta traumos aktyvizacija. Galime čia pasitelkti palyginimą ir pasakyti, kad ankstesnysis iš­ gyvenimas yra mina, kuri nesprogsta tol, kol kas nors vėlesniu periodu ant jos neužmina. Ankstesnės patirties revizija naujų išgyvenimų švie­ soje yra normalaus žmogaus funkcionavimo dalis. Tai itin ryškiai atsi­ skleidžia seksualiniuose santykiuose, nes jų raida yra chronologinė.

BRaDfoRD Pasaulins biologins psichiatrijos draugij federacijos WfsBP biologinio parafilij gydymo rekomendacijos Pasaulins biologins psichiatrijos draugij federacijos angl. Versta i Thibaut F. The World Journal of Biological Psychiatry.

Be to, patogeninė nutikimų reinterpretacija pirmiausiai pastebima seksualinėje sferoje. Esminis reinterpretacijos bruožas yra tas, kad trau­ muojamasis pirminio nutikimo atspalvis dažnai sustiprinamas, veikiant fantazijai, ir dėl tojo patogeninis poveikis darosi dar didesnis. Pasak Klein, ankstyviausiame vaiko raidos etape dominuoja sadis­ tiniai impulsai, kurie reiškiasi naikinamosiomis fantazijomis, susi­ 21 jusiomis su motina arba veikiau motinos krūtimi.

Dėl to randasi troškimas atitaisyti žalą, kurią vaikas padaręs motinai.

Taip pat perskaitykite